Velkomen til Os Turlag

Os Turlag vart skipa  i mars 1987 og er eit lokallag under Bergen og Hordaland Turlag/Den Norske Turistforeining. Formålet til laget er å arrangere turar til hygge og nytte for unge og eldre, både i og utenfor Osbygda. Du kan bli medlem i Os Turlag her.

Os Songen

Det ligg ei bygd millom fjordar og fjell,

den vænaste nokon kann sjå.

Den fagre bygdi me kjenner so vel,
og henne held me ut'å.
Me kjenner kvar gard og me kjenner kvar grend,
og folket som bur der i dal og på strend.
For oss ligg den bygdi i strålande ljos,

for det er vår heimbygd: Os!