Velkomen til Os Turlag

Utsikt fra Liafjellet.
Utsikt fra Liafjellet. Foto: André Marton Pedersen,

Os Turlag vart skipa  i mars 1987 og er eit lokallag under Bergen og Hordaland Turlag/Den Norske Turistforeining. Formålet til laget er å arrangere turar til hygge og nytte for unge og eldre, både i og utenfor Osbygda. Du kan bli medlem i Os Turlag her.

Vi åpner opp for turar med påmelding til turleiar. Vi føljer DNTs smittevernplan for gjennomføring av turane. Avstand 1 meter mellom turdeltakarane, og kvar enkelt må ha med eigen Antibac, mat og drikke.  Det er ikkje høve til å være med på tur, dersom du har feber, hoste, luftvegsinfeksjon, hovudverk eller nedsett allmenntilstand. Turleiar kan avvise deltakar, som ikkje føljer retningslinjer som er lagt til grunn for deltaking. Samkøyring er berre lov, dersom ein er i husstand, eller har køyrt saman i desse koronatider. 

Os-songen

Det ligg ei bygd millom fjordar og fjell,

den vænaste nokon kann sjå.

Den fagre bygdi me kjenner so vel,
og henne held me ut'å.
Me kjenner kvar gard og me kjenner kvar grend,
og folket som bur der i dal og på strend.
For oss ligg den bygdi i strålande ljos,

for det er vår heimbygd: Os!