Velkomen til Os Turlag

Os Turlag vart skipa  i mars 1987 og er eit lokallag under Bergen og Hordaland Turlag/Den Norske Turistforeining. Formålet til laget er å arrangere turar til hygge og nytte for unge og eldre, både i og utenfor Osbygda. Du kan bli medlem i Os Turlag her.

Vi åpner opp for turar med påmelding til turleiar. Vi føljer DNTs smittevernplan for gjennomføring av turane. Avstand 1 meter mellom turdeltakarane, og kvar enkelt må ha med eigen Antibac, mat og drikke.  Det er ikkje høve til å være med på tur, dersom du har feber, hoste, luftvegsinfeksjon, hovudverk eller nedsett allmenntilstand. Turleiar kan avvise deltakar, som ikkje føljer retningslinjer som er lagt til grunn for deltaking. Samkøyring er berre lov, dersom ein er i husstand, eller har køyrt saman i desse koronatider. 

Nyhende

 Eit samandrag av 5-dagers turen til Beitostølen, 13. – 18.september 2020

Avreise frå Os Næringspark søndag 13. september kl. 10 med Osbuss, og dyktig sjåfør Sophie Daviknes. Det var ikkje full buss, mange køyrde sjølv i desse Korona-tider, som er forståeleg. Turen gjekk via Sognaporten, der vi hadde matpause, så til Beitostølen, og Radisson Blu Hotellet. Der vart vi godt tatt imot, og kl. 19 var det middags buffé. Informasjon om neste dags tur og anna vart gjeve. Vi skulle hatt ein tur på Bygdin, men om natta hadde båten «Bitihorn» slite seg i uvær, og vart skada. Mandagen var det heller grått, men lite regn. Vi tok buss til Bygdin. Her delte vi 2 grupper, ei gjekk på Synshorn, 1475 moh, og dei andre gjekk langs vatnet mot Torfinnsbu. Alle var fornøgde med turane. Etter middag om kvelden var det sosialt samvær, der Atle Hovi, sjef og eiar av hotellet fortalde oss om Beitostølen frå støl til dagens aktivitet. Tysdagen og var grå, men godt turvær. Vi hadde ein flott rundtur, der ei fleste gjekk med til Melbyfjellet, 1127moh. Utsikt var det, og godt terreng å gå i, med ein bratt kneik ( 15 m) som 6-7 sterke menn hjelpte oss opp. Fargane flamma over vidda,raudt, gult, lilla, grønt, kvitt etc., det var haust, og på pyttane låg der tynn is. Om kvelden var det quiz og underhaldning av våre eminente turleiarar. Frå onsdag var det fint vær. Det var imidlertid så sterk vind at turen til Bitohorn,1609moh, måtte vi avlyse. Vi gjekk turen til skistadion og i område der alle saman. Ei jente på juniorlandslaget i Skiskyting dreiv å trena åleine på skistadion, mens vi såg på snødungen som låg ved sida av under tjukt flislag. Etter skytinga, for ho som ein vind oppetter bakkane. Da vi kom videre på turen, møtte vi henne att, og da hadde ho vore uheldig, hadde gått overende og skada seg. Heldigvis har vi flinke sjukepleiarar i gruppa vår, som tok hand om henne, og fekk bandasjert kneet, og tilkalla hjelp. Ho måtte sy 13 sting på legevakta. Godt å kunne hjelpe når da trengs. Om kvelden var det informasjon om turlaget, historier og song. Torsdag gjekk vi ein flott tur, der vi enda opp med felles lunsj der alle 74 frå Os Turlag var til stades. Nydeleg vær, og matpakka vart fortært i le av nordavinden, med song og musikk, Ja, til og med vart det ein svingom for mange. Hans og Bernhard spelte trekkspel, og Vidar hadde gitaren med. Det vart og Evert Taube song av Eirik ! Forbipasserande måtte stoppe og lurte på denne gruppa som var så glade og livlege ! Eit høgdepunkt for mange var denne lunsjen. På ettermiddagen var det utandørs konkurranse ved hotellet. Alle var med, og konkurranseinstinktet var på topp ! Om kvelden var det premieutdeling. Vi har så mange i turlaget som er flinke til å fortelje historier, synge, deklamere (takk Jan) etc. , og turleiarane overraske alle med sang og sketsj! Utruleg kreative og flinke. For god servise og godt gjennomført smittevern, fekk hotellet ved Hovi, ein flott blomsteroppsats som skulle stå i resepsjonen. Fredag var det avreise. Alt hadde gått bra med alle, ingen uhell eller skader. Sophie køyrde trygt attende til Os, underheldt med historier etc. så henne ønskjer vi til neste tur og ! Takk til spelemennene, takk til dei som vart utpeika til å være assistentar på turane, takk til kvar enkelt turdeltakar for positiv haldning og deltaking. MEST AV ALT : Takk til turleiarane, Arne – Anne og Magnhild for framifrå gjennomføring av 5-dagars turen. Dei hadde lagt ned mykje arbeid for at vi andre skulle få best mogleg utbytte av ferien. Nok ein gong TAKK !  

Os-songen

Det ligg ei bygd millom fjordar og fjell,

den vænaste nokon kann sjå.

Den fagre bygdi me kjenner so vel,
og henne held me ut'å.
Me kjenner kvar gard og me kjenner kvar grend,
og folket som bur der i dal og på strend.
For oss ligg den bygdi i strålande ljos,

for det er vår heimbygd: Os!