DNT Fjellsport Os

DNT Fjellsport Os har som målsetning å kunne samle flest mulig som driv med eit allsidig friluftsliv.  Gruppa legg vekt på ulike aktiviteter både sommar og vinter.  Gruppa skal stimulere interessa frå klatring til kajakkpadling.

Ei av hovedoppgåvene er å drive klatreveggar for Os Turlag, som idag er på Nore Neset Allaktivitetshus. Vi har også ein utandørs klatrevegg i Hegglandsdalen.


Nore Neset Aktivitetshus

Vi har klatring i Nore Neset Aktivitetshus på følgande dagar

  • Mandagar kl 18-20. Aldersgrupper 0-100 år.
  • Søndagar kl 20-22. Aldersgrupper 12-100 år.

Storveggen på Nore Neset

Storveggen er 8 meter høg, og difor må ein ha sikring, som har Brattkort kurset.

Fyrste mandagen i månaden, så stiller klatregruppa med ekstra sikrarar, sånn at alle som ønsker det får høve til å klatra i Storveggen. Dei andre dagnae må ein ha med egen sikrar.

Buldreveggen på Nore Neset

Buldreveggen er 3,5 meter høg, og 7 meger lang. Her krevs det ingen sikring, og er difor tilgjengelig for alle.

Uteklatrefelt i Hegglandsdalen

Klatregruppa har laga eit utandørs klatrefelt i Hegglandsdalen. Her er det fleire bolta ruter, både for nybegynnarar og oppover.


Google maps:  https://goo.gl/maps/nt9cjVUm1ZD2

Informasjon om klatreruter o.l: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/e0e4eac1c5f8f89c267819e296efd6b4c9c99b25.pdf


Facebook: https://www.facebook.com/OsTurlagKlatregruppe/

Kontaktperson: Are Stian Føleide, Tlf: 480 13 622