Utsikt fra Midtseterfjellet
Utsikt fra Midtseterfjellet Foto: Edmund Larsen

Kveldsturar i den lyse årstida.  Oppmøte Os Næringspark 

ONSDAG  kl. 17:30

Turane går mest  i nærområde og går fra 2 til 4 timar,  

Vi prøver å samle oss i ferrast mulig bilar, det er mange små parkeringsplasser rundt om, og så må vi være miljøbeviste.

Set du på, betaler du kr. 30 innan Os Kommune, kr. 50 dersom det er turar utanfor kommunen.  I tillegg kjem ferjebillett der det er naudsynt.