Turgrupper

Silje Valla
Silje Valla

Bli med oss på tur både til lands og til vanns

Raske turar for dei spreke

Bli med oss godt voksne

Friluftsklubb for barn 5–10 år

Bli med oss på ein kveldstur

Sundagsturar

Klatregruppa møtast kvar mandag. Bli med oss å nå nye høgder!

Bli med seniorane på tur