SENIORGRUPPEN

Foto: André Marton Pedersen

Seniorgruppen møtes en gang i uken. Du er hjertelig velkommen med på tur.

Oppmøte kl. 10 Os Næringspark  kvar tysdag.               

Vi prøver å samle oss i ferrast mulig bilar, det er mange små parkeringsplasser rundt om, og så må vi være miljøbeviste.

Set du på, betaler du kr. 30 innan Os Kommune, kr. 50 dersom det er turar utanfor kommunen.  I tillegg kjem ferjebillett der det er naudsynt.